Chính sách hỗ trợ - FOSA

Chính sách hỗ trợ

  • Quý đại lý được hỗ trợ bảng giá theo các chương trình của Công ty.
  • Các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng lẻ sẽ được Công ty thông báo đến Quý đại lý trước 7 ngày. Tuỳ chương trình khuyến mãi, Công ty sẽ có chính sách hỗ trợ Quý đại lý nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cho Quý đại lý. Quý Đại lý có thể cân nhắc có chạy chương trình khuyến mãi cùng Công ty hay không.
  • Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, thị trường; chính sách của Công ty; các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Quý đại lý sẽ được cấp giấy chứng nhận là Đại lý chính thức của Công ty khi đáp ứng được các tiêu chí đã được quy định.

Đặt hàng


    Đặt mua hàng