Chính sách đổi trả - FOSA

Chính sách đổi trả

Trong vòng 2 ngày (đối với sản phẩm chân gà), 3 ngày (đổi với sản phẩm nước chấm) kể từ ngày nhận hàng, Quý đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của Công ty (Bảo quản theo yêu cầu nhưng sản phẩm bị biến dạng, đổ nhớt, nước chấm đổi vị, đổi màu,..). Trong trường hợp không còn hàng đổi, và lỗi được xác định thuộc về Công ty, Công ty sẽ thu hồi sản phẩm và bù lại phần hàng bị lỗi cho đại lý trong vòng 15 ngày.

Đặt hàng


    Đặt mua hàng