Chính sách chiết khấu - FOSA

Chính sách chiết khấu

a. CHIẾT KHẤU:

  • Dựa theo doanh số cho mỗi đơn đặt hàng, Quý đại lý sẽ được áp dụng mức chiết khấu dành riêng cho Đại lý.
  • Quý đại lý sẽ được hưởng mức chiết khấu trực tiếp trên hoá đơn mua hàng theo tỷ lệ tương ứng với số lượng.
  • Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Công ty dành cho Quý đại lý.

FOSA không quy định về số lượng mặt hàng cho mỗi đơn đặt hàng. Quý đại lý có thể chọn mua bất kỳ mặt hàng nào phù hợp với định hướng kinh doanh của Quý đại lý.

b. YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ:

  • Quý đại lý tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường.
  • Chủ động xây dựng mạnh mạng lưới bán hàng cung cấp sản phẩm của mình bằng các hình thức, hoạt động lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ Công ty khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo để nhằm đẩy mạnh doanh thu và độ nhận biết thương hiệu.
  • Mức giá cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng đảm bảo đúng với mức giá bán lẻ được niêm yết. Trong trường hợp, nếu có bất kỳ Đại lý nào bán phá giá, Công ty sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đặt hàng


    Đặt mua hàng